Proje Adı RICK's Cafe: Recreating Inter-cultural and International Competences and Knowledge Space - Kültürler Arası ve Uluslararası Beceri ve Bilgi Alanı Oluşturma
Proje Sahibi Kurum Kocaeli Valiliği AB Projeler Koordinasyon Merkezi - Governorship of Kocaeli Province EU Projects Coordination Center
Kurum Amiri AB İl Koordinatörü Enver DÜZ
İrtibat Kişisi Enver DÜZ
İletişim Bilgileri Adres:Kocaeli Valiligi Ankara Caddesi İzmitTel:262 3234966E-mail:enverduz@hotmail.com
Proje Türü Comenius Multilateral Networks (Çok Taraflı Ağlar)
Proje Süresi 24 Ay /24 Months
Projenin Bütçesi 603,284Euro
Hareketlilik İspanya Malta İtalya Türkiye İspanya İspanya
Koordinatör Kurum Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE)- İspanya
Proje Ortakları 1- Opportunities Aid Foundation- (OAFMalta)- Malta2- Centro Studi Interculturali- Dipartimento di Scienze dell'Educazione (CSI)- İtalya3- Orizzonte Città della Pieve. Associazione di promozione social-(Orizzonte)- İtalya4- CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazio- İtalya5- Forschungs- und Innovationsverbund an der Evangelischen Hochsc (FIVE e.V.)- Almanya6- Provincia Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia (Colégio do Sardão)- Portekiz7- Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti (ESEPF)- Cultures and Languages Formation Unit- Portekiz8- Πανεπιστ?μιο Δυτικ?ς Μακεδον?ας University of Western Macedonia- Department of Early Childhood Education (UoWM)- Yunanistan9- 1st Office of Secondary Education- 3rd Directorate of Athens (1EducOfAthens (1GREDE))- Yunanistan10- Kocaeli Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi-EU Project Coordination Centre of Kocaeli Governorship- Türkiye11- İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İl MEM) Projeler Koordinasyon Birimi- Türkiye12- Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (YİMEM)- Türkiye13- Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü (BOLU-MEM)- Türkiye14- Open University of Cyprus (OUC)- Educational Studies- Kıbrıs15- Uniwersytet LÓDZKI (UL)- Polonya16- Warsaw University of Life Sciences - SGGW-Humanities- Polonya
Projenin Kısa Tanıtımı Avrupa diyalogunu, Avrupa'da okullar arasında işbirliği ve enilikçiliği desteklemek, Kültürler Arası ve Uluslar arasılaştırma alanlarında özel ihtiyaç eğitimi ve göçmen geçmişi olan öğrencilerin erken okul terkiyle savaşmak amacıyla Avrupa platformu oluşturma nedeni bazı önemli zorluklara işbirlikçi bir yaklaşımla yönelmek gerekliliğidir. Bu zorluklar şunlar olabilir:- AB içinde göçmenlik ve hareketlilikten kaynaklanan zorluklar ve fırsatlar-Öğrencilere globalleşen ve çok kültürlü toplumlarda yer edinmelerini sağlayacak kalite eğitim fırsatları sunma,- Erken okul terklerini azaltarak ve öğrenci başarısını arttırarak Avrupa'da öğrenmeyi daha eşit ve çekici hale getirme.Platform yeni eğitim çözümleri geliştirecektir: Avrupa'dan araştırma bulguları, Kültürler Arası Değişim Modeli için Hazır Olma, Görsel Kaynaklar Galerisi ve okullar için Kültürler Arası ve Uluslar Arasılaşma Stratejik Planları.Diğer çıktılar şunlardır: 6 Avrupa Eğitim Oturumu; 9 Avrupa Tartışma Forumu; Kültürler Arası Aktarımın sonuçları; Avrupa Kültürler Arası Gençlik Günü; okullarda kalıcı kültürler arası sergiler; 3 Avrupa Çalıştayı; Genel Avrupa hatırlatıcı notları; final semineri, vb.Ağ, Avrupa çapında okulların ulusal arası ve kültürler arası değişim süreçlerini destekleyecek ve farklı sosyal gruplar tarafından kültürel uygulamalar açık bir şekilde tartışılacaktır.Kültürler arası ve uluslar arası eğitimde yenilikçilik ve iyi uygulamaları güçlendirme, okulda eşitlik, çekicilik ve saygınlık, sosyal entegrasyon ve uyum, eğitim kaynaklarına eşit erişim, erken okul terkini önleme ve özel eğitim desteği sağlama konularında öğrenciler, okullar ve yerel birlikler üzerinde gerçek etki sağlayarak öğrencilerin, öğretmenlerin, okul yönetim kurullarının, politika yapıcı kurumların, okul aile birliklerinin ve diğer eğitim aktörlerinin gelişimini ve önemli becerilerin ve stratejik opsiyonları edinmelerini hızlandıracaktır.Ana hedef:Göçmen ve göç eden öğrencilerin veya farklı milliyetlerden, etnik kökenden, dinlerden veya kültürel geçmişten gelen öğrencilerin erken okul terkleriyle savaşarak kültürler arası eğitim ve eğitimde uluslar arasılaştırma, özel ihtiyaç eğitimi Avrupa diyaloğunu, işbirliğini ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla Avrupalılık bağlamında orta öğretim ve ilköğretim kurumlarının odak alındığı bir Avrupa Ağı oluşturmaktır.
Çalışma Paketleri 1- Yönetim:1. Avrupa koordinasyon ve işbirliği toplantısı2. Avrupa koordinasyon ve işbirliği toplantısı3. Avrupa koordinasyon ve işbirliği toplantısı4. Avrupa koordinasyon ve işbirliği toplantısı5. Avrupa koordinasyon ve işbirliği toplantısı2- Yaygınlaştırma, İletişim ve Görünürlük Planının Uygulanması3-Yaygınlaştırma, İletişim ve Görünürlük Stratejisi/ Planının Tanımlanması4- Yaygınlaştırma, İletişim ve Görünürlük Planının Uygulanması5- Kıymetlendirme ve Sürdürülebilirlik Stratejisi/ Planının Tanımı6- Kıymetlendirme ve Sürdürülebilirlik Stratejisi/ Planının Uygulanması7- İzleme8- İç DeğerlendirmeDış Değerlendirme9- Geliştirme: RICK's Cafe Avrupa Platformunu oluşturmaPlatformun web portalını, uygun araçları ve yöntemleri kurmaPlatformun Web portalının geliştirilmesiAvrupa Konsorsiyumunun genişletilmesi10- Tematik çalışma gruplarının düzenlenmesi ve çalışma grubu faaliyetlerinin takvimlendirilmesi11- Avrupa araştırmaları, karşılaştırmalı analizler ve olay incelemesi12- Kültürler arası Değişim modelinin (RICM) geliştirilmesi13- Avrupa'daki okullarda RICM ve CRI Modelinin Test edilmesi14- Geliştirme: Avrupa Eğitim faaliyetleri1. Avrupa eğitim oturumu için hazırlık çalışması2.Avrupa eğitim oturumu için hazırlık çalışması3.Avrupa eğitim oturumu için hazırlık çalışması4.Avrupa eğitim oturumu için hazırlık çalışması5.Avrupa eğitim oturumu için hazırlık çalışması6.Avrupa eğitim oturumu için hazırlık çalışması15- Geliştirme: Avrupa Kültürle Arası Tartışma Forumları faaliyetleriTartışma Forumu A için Hazırlık Çalışması

Tartışma Forumu B için Hazırlık Çalışması

Tartışma Forumu C için Hazırlık Çalışması

Tartışma Forumu D için Hazırlık Çalışması

Tartışma Forumu E için Hazırlık Çalışması

Tartışma Forumu F için Hazırlık Çalışması

Tartışma Forumu G için Hazırlık Çalışması